HMONG ABC

Qhia Koj Tias Kuv Tseem Tos

CD, Hmong

Ten songs: 1. qhia koj tias kuv tseem tos; 2. ncaim ntev puas tseem nco; 3. kev txhaum; 4. tsuas yog txoj kev taug; 5. nco koj txhua sij hawm; 6. thov koj mus zoo; 7. vim li cas pheej nco; 8. dab tsi kho los tsis zoo; 9. koj ua kuv lub siab mob; and 10. dag kuv tos