HMONG ABC

Phau Ntawv Hmoob Looj Mem

Paperback, 97 pages, 5.5x8.5, Hmong
by Txoov Kav Peter Lor

Written in Hmong, this book is about Hmong feng shui or mem toj in Hmong. The author explains in details as well as drawing illustrations.

Phau ntawv no yog hais txog mem toj. Muaj duab qhia tib si.