HMONG ABC

Txoj Kev Ntseeg Uas Tag Nrho Yog Qhov Tseeb

Paperback, 214 pages, 5.5x8.5, Hmong
by Kuam Vaj

Written in Hmong, this book is about faith or religion from a Hmong Morman's perspectives. It addresses these questions.

(1) Ntuj yog leej twg? (Who is heaven?)
(2) Qhov tseeb yog dab tsi? (What is the truth?)
(3) Peb los qhov twg los? (Where were we from?)
(4) Qhov tseeb nyob qhov twg? (Where is the truth?)
(5) Peb mus qhov twg tom qab tuag? (Where do we go after death?)