HMONG ABC

Cog Lus

CD, Hmong
by Sy & Lee Vang

 

Eight songs:

  1. yog muaj wb
  2. so kua muag tsis qhuav
  3. cog lus
  4. ntsia nws seb
  5. hnub ncaim yog hnub tuag
  6. koj yog tus zoo
  7. tsis muaj koj
  8. nrog kuv mus tsev