HMONG ABC

Cwj Tshoob Coj

Paperback, 292 pages, 5.75x8, Hmong
by Tswv Tuam Thoj

Written in Hmong for those who want to learn to be a marriage broker (mej koob), this may be the best book on Hmong marriage and wedding. It is very well written, easy to read and understand. 

Phau ntawv no tej zaum yog phau uas sau tau zoo tshaj plaws hais txog Hmoob kab tshoob kev kos. Nws muaj txheej txheem thiab zaj tshoob tib si. Nws sau tau yooj yim nyeem thiab raws qab. Yog nyeem ces yus yeej xav tias yus ua tau kiag lawm.