HMONG ABC

Me Nyuam Zaj Yas Suab Hu Nkauj

This booklet contains eleven children songs for Hmong children and students, using American children's melodies. Song titles are: Rau Rau Rau Siab Kawm Ntawv; Cov Xim; Wb Yog Phooj Ywg; Mus Kawm Ntawv; Muaj Ib Tus Phooj Ywg; Koj Nyob Qhov Twg?; Ntxim Hlub Kawg Nkaus; Rau Siab Kawm Ntawv; Yog Koj Zoo Siab Thiab Koj Paub; Tsib Tus Me Nyuam Ua Si Ib Hnub; and Kuv Paub Lej.

Welcome

Nyob zoo and welcome to Hmong Arts, Books & Crafts: The First Hmong Bookstore (easily known as Hmong ABC). At Hmong ABC, we are dedicated to preserving and promoting the Hmong people through our large collections of Hmong arts, books and crafts. We're pleased to have the honor of serving you online through our secure website.