HMONG ABC

Vim Txoj Hmoo

Paperback, 221 pages, 5.5x8.5, Hmong
by Tzu Chai Vang

Zaj yeeb yam pib sab siv ua neej no nthuav txog neeg lub neej txoj kev sib hlub. Leej thiab Maiv nkawv tau tsim muaj txoj kev sib hlub zoo kawg nkaus li. Xav tsis txog hais tias ib ntsais muag xwb yuav ploj mus ib txhis. Leej thiab Maiv nkawv sib sau los ua neej nyob tsis tau ntev. Lub teb chaws niaj hnub sib ntaus sib tua ua rau lub teb chaws nyob ntxhov quav niab. Leej thiaj li tau ncaim Maiv mus ua hauj lwm tiv thaiv lub teb chaws tso nws nplooj siab uas nws hlub tshaj plaws rau tom qab. Txoj hmoov tsis muaj Leej mus zaum no nws tsis rov qab los lawm. Nws tau tso Maiv ua ntsuag txiv ntsuag nkawm nrog ob tus me nyuam uas nws tau muab tso tseg rau Maiv.

Tab sis vim yog txoj kev sib hlub sib nco heev ib leeg tso tsis tau ib leeg tseg. Vim yog lub teb chaws lawm ua tsis tau li cas thiaj tso Leej mus lawm xwb. Maiv nco leej heev noj los tsis qab pw tsis tsaug zog. Nws ua hnub ua hmo nco txog Leej. Nws thiaj tau tuag naws Leej qab mus lawm tso nws ob tus me nyuam ua ntsuag cia tsis muaj niam muaj txiv hlub. Ua lub neej nyob lwj siab txom nyem ntsuav tsis muaj tus hlub tus txhua.

Suav daws sib cog soj qab nyeem mus saib yog vim li cas thiaj tsim muaj zaj dab neeg Vim Txoj Hmoo.