HMONG ABC

Yaj Qua Tsev, Daim 1: Sab Ib Puag Ncig (Sab Nraud)

DVD, Hmong
Hmoob Looj Mem
by Peter Lor

Narrated in Hmong, this DVD talks about fengshui around the house. It has photos and illustrations to help explain where it is best to position one's house. There is a different DVD that talks about fengshui inside the house.

Daim DVD no hais txog mem toj rau yaj qua tsev uas yog qhia txog mem toj sab nraum lub tsev kom paub tias yus yuav nrhiav chaw zoo li cas es mem toj thiaj zoo thiab pab tau yus txoj kev ua neej. Nws tseem muaj Daim 2 uas qhia txog mem toj nyob sab haum tsev kom yus paub teeb rooj tog thiab txaj chaw kom raug mem toj.