HMONG ABC

Hnub No

DVD, Hmong
Music video
by Chen

14 songs:

1. hnub no;
2. phu tshi fab;
3. hais tiag tiag;
4. ncai lawm tseem ncu;
5. kuv paub;
6. ntsej muag zoo sab tsi zoo;
7. yuav mus los yauv rov;
8. xav kom txhob muaj tag kig;
9. wb txoj kev hlub;
10. kuv tsuas xav tau kev hlub;
11. tsi txhob tu siab;
12. sib hlub npaum li no;
13. kuv xav ya tuaj cuag koj; and
14. koj yuav tsum xaiv.