HMONG ABC

Kab Tshoob Kev Kos: Liaj Lwg Tus Cag Txuj, Rhwv Mws Tus Cag Peev

Hardcover, 696 pages, 7.5x10, Hmong
by Patrimoine Culturel Hmong

This is the most comprehensive book on Hmong wedding rituals produced by Txiv Plig Nyiaj Pov and the Hmong Catholic Church. It is recommended to serious individuals who want to become true master of Hmong wedding rituals. It provides all the procedures, programs, and songs of all types of Hmong weddings.

Phau ntawv Kab Tshoob Kev Kos no yog ib phau muaj txhij thiab zoo heev uas yog sau los ntawm Txiv Plig Nyiaj Pov thiab Hmoob Kav Taus Liv tsev teev ntuj. Nws muaj txheej txheem thiab cov zaj tib si, los ntawm peb plaub tus kws. Nws qhia txhua txhua yam tshoob kos. Nws yog ib phau rau cov neeg uas yeej yuav npaj siab kawm kom paub zoo heev txog txoj kev ua tshoob. Muaj cov hluas kawm phau ntawv no tag mas lawv tseem paub tshoob kos tob tshaj cov laus lawm thiab.
 
Cov rooj ncauj lus hauv phau ntawv no muaj li nram qab no:
 
 • Kev cai qhaib ntxhais thiab sib tab puav pheej
 • Piav txog tub tshoob tub kos tej feem xyuam hauj lwm
 • Tshoob zawj los yog tshoob phwb
  • Kev cai npaj yuav mus ua
  • Tog nraug vauv npaj yuav mus hais tshoob nrog cov zaj
  • Mua txog ntawm niam txiv tsev nrog cov zaj
  • Mus raws kwv tij neej nus nrog cov zaj
  • Piav txog mej koob hais cov zaj thov tej yam nrog cov zaj
  • Pib zawj tshoob nrog cov zaj
  • Rub rooj tiam cov niam txiv thaum pub tshoob tas
  • Rub rooj hais nqi tshoob nrog cov zaj
  • Rov mus xaus tshoob xaus kos
  • Qhua vauv tuaj nrog cov zaj
  • Kev noj tshoob haus kos nrog cov zaj
  • Laig dab rooj nrog cov zaj
  • Rub rooj hais kwv txhiaj
  • Niam txiv tsa nraug vauv sawv kev nrog cov zaj
  • Thaum tshoob kos tiav tas ntawm niam txiv tsev nrog cov zaj
 • Tshoob nug
 • Tshoob coj
 • Tshoob zij
 • Tshoob poj ntsuam
 • Tshoob poj nrauj los yog nkauj fa, nkauj thim
 • Kev txhaum txheej, kev cuam tshuam hauv tshoob kos