HMONG ABC

Lub Kua Muag (Romantic Love Story)

Paperback, 147 pages, 5.5x8.5, Hmong
by Tzu Chai Vang


Ua neej nyob leej twg pom txoj hmoov. . .? Nyob rau Hauv zaj yeeb yam piv sib siv ua neej, Lub Kua Muag, no yuav nthuav txog ib txwm hluas nkauj hluas nraug txoj kev sib hlub uas tau tshwm sim nyob rau hauv nkawv lub neej. Koob Meej thiab Nkauj Hli nkawv tau tsim muaj txoj kev sib hlub zoo tshaj plaws li. Tsis muaj ib yam dab tsi yuav los pauv tau nkawv txoj kev sib hlub. Nkawv tau cog lus ruaj khov tseg lawm hais tias yuav tsum nyob ua ke koom ib txoj sia, taug ib txoj kev hlub. Ib sij huam tsis nco Qab txog dab tsı, txoj kev sib hlub twb yaj ntshis mus ua huab ua cua tas lawm.