HMONG ABC

Hmoob Thaib Keeb Kwm: Kob Rog 1968-1987

DVD, Hmong
130 Minutues
by Hmongland and Yuepheng Xiong
 
Narrated in Hmong, this 135 minute long video documentary is about a civil war in northern Thailand from 1968 to 1987. The Hmong were directly involved and instrumental in this civil war. They fought on both sides, and this documentary is told from their perspectives. Military leaders of both sides were interviewed, and this is the first time their stories are being recorded and told. In this war, 90% of Hmong Thai in the provinces of Loei, Phitsanoulok and Phetchabun joined the Communist Thai fighting against the Thai government. The main reason the Hmong sided with the Communists was because of decades of Thai oppression and discrimination against the Hmong. 

This is the newest documentary by Yuepheng Xiong since 2005. Check it out. You shall like it. 

Xyoo 1968, Thaib xyoo yog 2511, cov tub rog Hmoob Thaib Liab thiab cov tub rog Hmoob tog tseem fwv Thaib pib sib tua nyob ntawm lub zos Huai Xai no, nyob tsis deb, thaj tsam li 10 km, rau sab qaum teb ntawm niaj hnub no lub zos Khej Me, xeev Phetchabun. Kob rog Hmoob Thaib Liab uas pib ntawm no, 19 xyoo nkaus thiaj li xaus tu qab nyob rau puag sab qaum teb ntawm lub roob Phou Soy Dao, xyoo 1987, Thaib xyoo yog 2530. 

Ua ntej xyoo 1968, Thaib mas phem heev rau Hmoob. Lawv hu Hmoob ua Meo, thiab lawv hais tias Meo tsis yog tib neeg. Cov nom tswv Thaib uas tuaj sau se pem Hmoob zos mas lawv muab Hmoob tej poj niam xuas mis ua dog ua dig ntawm tej tshav puam. Li no, 90% ntawm cov Hmoob nyob ntau lub xeev thiaj tau thooj siab koom tes nrog cov Thaib Liab sawv tawm tsam tseem fwvThaib txoj kev phem, txoj kev tsis ncaj ncees, thiab txoj kev tsis muaj vaj huam sib luag. Daim keeb kwm no piav txog kob rog no.