HMONG ABC

Nplej Xyooj

DVD, Hmong
Music video
by Nplej Xyooj from France

Ten songs:

1. xav yog tus koj hlub;
2. ua cas koj rhuav kuv lub siab;
3. txhob ncaim kuv mus;
4. nco tus hlub;
5. xav qhia tias hlub koj;
6. koj puas hlub tiag;
7. tseem hlub & tseem tos;
8. luag ntxhi yog koj xav ntsib;
9. leej twg yog tus koj hlub; and
10. yuav nyob tos koj xwb