HMONG ABC

Phau Xyaum Nyeem Ntawv Hmoob Thoob Teb (Hmong Primer)

Paperback, 70 pages, 5x7.5, Hmong
by Patrimoine Culturel Hmong

This is the classic, most preferred text of Hmong primer known as the T Twm, K Kos book, or known as "Phau Xyaum Nyeem Ntawv Hmoob." It was published by Txiv Plig Nyiaj Pov and the Hmong Catholic Church. It offers no English explanation to help non-Hmong or Hmong who no longer speak Hmong. One has to have a teacher to teach him or her.


Phau ntawv no yog phau qub uas Hmoob ib txwm paub hu ua phau xyaum nyeem ntawv Hmoob T Twm, K Kos uas yog Txiv Plig Nyiaj Pov lawv tsim tawm.