HMONG ABC

Vib Nais: Hmoob Chaw Nco

DVD, Hmong
Music video
by Soua Lor

Ten songs:

1. txoj kev ua nyab;
2. vib nais Hmoob chaw nco;
3. dhia, tshem kev mob ntxhia;
4. cev nkauj txhob nkim rau koj;
5. xav kom poj niam yog kuv ib leeg;
6. noj mov lawm los tsis tau;
7. vwm rau txoj kev nco koj;
8. leej twg faib haiv neeg;
9. nraug hmoob; and
10. paub tias koj txhob txwm.