HMONG ABC

Xav Kom Txawj Plhis

DVD, Hmong
Video Music Karaoke

Ten songs:

1. xav kom txawj plhis;
2. teem caij rau july four;
3. kho siab;
4. nkauj hmoob meskas;
5. nqua hu hmoob;
6. nkauj nraug vibnais;
7. kev khaub plees nkauj nraum;
8. pearl ci ntsa;
9. nkauj fa ib txhis; and
10. lub caij nyoog