HMONG ABC

Ib Sim Neej Xwb

Paperback, Hmong
by Patrick Txhim Vang

“Ib Sim Neej Xwb” yog zaj dab neeg sau txog ib txij nkawm hluas nkauj hluas nraug zoo zoo nyob hauv lub Zos Vaj Loog Tsua Thaib Teb. Nkawv tau cog lus tias nyob los yuav sib hlub koom zej koom zos, koom tsev hos tuag los yuav sib koom ntxa, tiam sis yug los rau haiv neeg Hmoob muaj kab li kev cai nruj, thiab hlub los rau lub sij hawm phem, lub neej yuav muab mus xaus rau qhov twg?