HMONG ABC

Me Nyuam Yaus Cov Nkauj: Kawm Ntawv Hmoob

CD, Hmong Children Songs
by Hmongland

12 Hmong children songs:
 • Ntxhais Nkauj Ntxawm
 • Koj Puas Tsaug Zog?
 • Los Ntawm Lub Npav
 • Cov Keeb Ib Tugg
 • Cov Keeb Ob Tug
 • Cov Keeb Peb Plaub Tug
 • Cov Keeb 60 Tus
 • Cov Suab
 • Cov Cim
 • Ci Iab Hnub Qub Me
 • Yawg Hmoob Laus Muaj Ib Daim Teb
 • Yog Koj Zoo Siab

We have the DVD version of this albums. Click here for view the Me Nyuam Yaus Cov Nkauj in DVD.