HMONG ABC

Nkauj Hmoob Original, Vol. 1

CD, Hmong
by Lis Pov and Muaj Peev Xwm

Songs in Album:

1. Peb Yog Leej Twg
2. Neej Nyob Melivkas
3. Hiav Txwv Quas
4. Xav Rov Tom Qab
5. Koj Mus Kuv Tos
6. Xav Kom
7. Hais Tsis Tau Qhia Koj
8. Rov Los Sib Hlub
9. Mus Zoo Leej Nus
10. Dej News Tsis Rov Qab
11. Txiv Neej Lub Siab
12. Khws Ua Luaj