HMONG ABC

Traditional Hmong Wedding Ceremony (Liaj Lig Txoj Kab Phwb Tshoob)

Hardcover, 7x10, 416 pages, Hmong
by Tsav Txhiaj Lauj

Written in Hmong, this book contains all the procedure and songs of traditional Hmong wedding rituals. 

Some of the contents are:

1. Zaj tshoob zawj
2. Zaj tshoob coj
3. Txheej txheem tshoob coj
4. Ntiv txwm
5. Tug cag txuj