HMONG ABC

Tsis Tuag Mam Rov Los Cuag

DVD, Hmong
Music video
by Ntshiab Si Lis & Kuab Tsib Yaj

Ten songs:
1. thov zam txim 15 xyoos dhau los;
2. yuav xaiv leej twg;
3. tsis tuag mam rov los cuag;
4. txav los ze ze;
5. tuaj ntsib zaum kawg;
6. mam mus nyob tsev laus;
7. koj muaj nqis tshaj kuv txoj sia;
8. thov txog hnub wb sib tso;
9. txoj kev kuv vwm hlub koj; and
10. thov pab txhawb lub suab