HMONG ABC

Us Playerz

CD, Hmong

Eleven songs: 1. no one knows; 2. kuv hlub koj; 3. tseem tshuav ib txoj kev; 4. tso tseg zoo dua; 5. kuv xum nyob ib leeg; 6. it's been a while; 7. yuav ua cas nco; 8. kuv nkag siab; 9. thov koj nco; 10. xav tig sij hawm; and 11. tsis txawj sib hlub